PL

Badania geologiczne i geotechniczne

Badania geologiczne i geotechniczne
  • Wiercenie badawcze
  • Badania płytą VSS, dynamiczą
  • Sondowania CPT, CPTu, SCPTu, FVT
  • Badanie dylatometryczne DMT
  • Pomiary inklinometryczne, montaż inklinometrów
  • Badanie współczynnika filtracji sondowanie BAT