PL

Czym zajmuje się Soiltech ?

Firma Soiltech Sp. z o.o. która powstała we wrześniu 2013 roku realizuje specjalistyczne roboty geotechniczne na ternie całego kraju. Nasza oferta skierowana jest do potencjalnych wykonawców budownictwa hydrotechnicznego, drogowego, przemysłowego oraz kubaturowego. Wykonujemy pełen zakres robót geotechnicznych od koncepcji poprzez badania geotechniczne, projekt, kończąc na wykonawstwie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań projektowych oraz wykonawczych gwarantujemy wysoką jakość usług. Firma Soiltech Sp. z o.o. została założona przez osoby z dużym doświadczeniem w robotach specjalistycznych oraz geotechnicznych.


Szanowni Państwo

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/09/2017. Informuje się, iż dnia 3 października 2017 roku w treści zapytania ofertowego nr 2/09/2017 dotyczącego dostawy maszyny – wiertnicy wyposażonej w świder CFA, w ramach projektu pn. „Wdrożenie specjalistycznych usług geotechnicznych w firmie Soiltech w oparciu o technologię CFA dla potrzeb realizacji konstrukcji hydrotechnicznych budownictwa morskiego” (wniosek o dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0161/17), realizowanego przez firmę Soiltech Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: II Przedsiębiorstwa, Działania: 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania: 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, dokonano zmian.

Wykaz zmian:

· dokonano zmiany brzmienia punktu 4 w rozdziale XII. Opis sposobu przygotowania oferty poprzez wskazanie trybu postępowania Zamawiającego w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego Oferenta. Aktualny zapis 4 w rozdziale XII jest następujący: Wykonawca może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty Wykonawcy zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
· dokonano zmiany brzmienia rozdziału XVIII. Zastrzeżenia Zamawiającego poprzez jego usunięcie. Zmiana powoduje zmianę numeracji kolejnego rozdziału.


Pozostała treść zapytania ofertowego nr 2/09/2017 pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie i kończy się w dniu 03.10.2017 r.

Zmieniona treść zapytania ofertowego nr 2/09/2017 wraz z załącznikami do zapytania ofertowego została umieszczona poniżej – zmianę w treści oznaczono czerwoną czcionką.

PDFZmienione zapytanie ofertowe
PDF Zmienione zapytanie ofertowe

Szybki Kontakt

Zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji !

 

 

Soiltech Sp. z o.o.

ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdańsk

Tel.: +48 602 221 159

Tel.: +48  662 087 132

E-mail: biuro@soiltech.pl

E-mail: mateusz.kliem@soiltech.pl

 

AKTUALNOŚCI I BLOG
Aktualności
Blog
 • Pale CFA - Nabrzeże Mew w Porcie Gdańsk
  Pale CFA - Nabrzeże Mew w Porcie Gdańsk
  Od grudnia 2018 roku wykonujemy pale CFA na budowie Nabrzeża Mew w ...

  czytaj więcej

 • Nabrzeże Rumuńskie faza I
  Nabrzeże Rumuńskie faza I
  Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap I Nabrzeże Rumuńskie, fa...

  czytaj więcej

 • LCS Iława - Dreny wwiercane
  LCS Iława - Dreny wwiercane
  Realizacja projektu Modernizacja linii E65 w obszarze LCS Iława...

  czytaj więcej

 • Motława XIV - Kotwy
  Motława XIV - Kotwy
  Prace wykonywane w zakresie projektu Modernizacja wejścia do portu we...

  czytaj więcej

 • Nabrzeże Indyjskie - Kotwy
  Nabrzeże Indyjskie - Kotwy
  Inwestycja realizowana w ramach projektu „Przebudowa linii cumow...

  czytaj więcej