PL

Wykonanie kotew - Nabrzeże Rumuńskie w Porcie Gdynia

Wykonanie kotew samowiercących TITAN 103/78 o łącznej długości 3990 mb na zadaniu:
„Przebudowa Nabrzeży w Porcie Gdynia, etap I – Przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego” – w okresie od grudnia 2014 do marca
2015 roku.

Obiekt po realizacji