PL

Kolej Kokoszkowska - wykonanie drenażu

Wzmocnienie skrap - Zaprojektowanie i Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej "Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej"

Obiekt po realizacji