PL

Wykonanie kotew - basen rybacki w Porcie Ustka

Wykonanie kotew samowiercących TITAN 40/16; 73/56 o łącznej długości 1466 mb na zadaniu:
„Budowa Nowego Basenu Rybackiego w Porcie USTKA wraz z infrastrukturą komunikacyjną i
niezbędnymi sieciami infrastruktury technicznej” –  11.2014

Szybki Kontakt

Zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji !

 

 

Soiltech Sp. z o.o.

ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdańsk

Tel.: +48 602 221 159

Tel.: +48  662 087 132

E-mail: biuro@soiltech.pl

E-mail: mateusz.kliem@soiltech.pl