PL

Wykonanie kotew - basen rybacki w Porcie Ustka

Wykonanie kotew samowiercących TITAN 40/16; 73/56 o łącznej długości 1466 mb na zadaniu:
„Budowa Nowego Basenu Rybackiego w Porcie USTKA wraz z infrastrukturą komunikacyjną i
niezbędnymi sieciami infrastruktury technicznej” –  11.2014