PL

Pale CFA - Nabrzeże Mew w Porcie Gdańsk

Od grudnia 2018 roku wykonujemy pale CFA na budowie Nabrzeża Mew w Porcie Gdańsk. Na zlecenie wykonawcy robót Korporacji Budowlanej Doraco z Gdańska, przygotowaliśmy autorskie rozwiązanie posadowienia nabrzeża w oparciu o technologie pali CFA.

Jest to nasz pierwszy kontrakt związany z budową infrastruktury portowej, w którym korzystamy z palownicy BAUER BG 24 H, której zakup częściowo został sfinansowany ze Funduszy Europejskich w ramach realizowanego przez SOILTECH Sp. z o.o. projektu:

 

Wdrożenie specjalistycznych usług geotechnicznych w firmie Soiltech w oparciu o technologię CFA dla potrzeb realizacji konstrukcji hydrotechnicznych budownictwa morskiego.”

 

Wartość projektu: 4 343 538,36 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 980 000,00 PLN

 

Kolejne projekty są w fazie przygotowania.

Obiekt po realizacji