PL

Motława XIV - Kotwy

Prace wykonywane w zakresie projektu Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie.

 

Inwestor: Urząd Morski w Gdyni

Projektant: WUPROHYD Sp. z o.o.

Obiekt po realizacji