PL

Wykonanie mikropali pod studnie kanalizacyjne w Gdyni

Wykonanie mikropali iniekcyjnych TITAN 73/56 pod studnie studnie kanalizacyjne o łącznej
długości 95 mb na zadaniu: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej i Kasztanowej

w Gdyni”.

Obiekt po realizacji

Szybki Kontakt

Zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji !

 

 

Soiltech Sp. z o.o.

ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdańsk

Tel.: +48 602 221 159

Tel.: +48  662 087 132

E-mail: biuro@soiltech.pl

E-mail: mateusz.kliem@soiltech.pl