PL

Wykonanie mikropali pod studnie kanalizacyjne w Gdyni

Wykonanie mikropali iniekcyjnych TITAN 73/56 pod studnie studnie kanalizacyjne o łącznej
długości 95 mb na zadaniu: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej i Kasztanowej

w Gdyni”.

Obiekt po realizacji