PL

Motława Nabrzeże nr XIV - wykonanie kotew

Wykonanie kotew samowiercących TITAN 40/16; 52/26 o łącznej długości 991 mb na zadaniu: Przebudowa Nabrzeża nr XIV rzeki Motławy w Gdańsku" - 04.2014

Obiekt po realizacji