PL

Kolumny DSM

Kolumny DSM

Kolumny DSM (ang. Deep Soil Mixing) formowane są w gruncie w sposób bezudarowy nie powodujący szkodliwych oddziaływań dynamicznych na otoczenie. Wykonywanie kolumn DSM polega na wprowadzeniu w podłoże specjalnego mieszadła zamontowanego na żerdzi wiertniczej. Kształt i wielkość mieszadła dostosowane są do rodzaju wzmacnianego gruntu. Mieszadło składa się z elementów skrawających i mieszających grunt. Wiercenie jest wspomagane wypływem zaczynu cementowego z odpowiednio rozmieszczonych na mieszadle dysz. Po osiągnięciu projektowanej rzędnej następuje formowanie kolumn. Odpowiednio obracane i podciągane do góry mieszadło zapewnia równomierne wymieszanie zaczynu z gruntem, powodując polepszenie właściwości mechanicznych gruntu, który po wymieszaniu z cementem przybiera formę tzw. cementogruntu. Skład i ilość pompowanego zaczynu dostosowana jest wymaganych właściwości cementogruntu.

 

Zalety stosowania kolumn DSM:

 

  • szybki czas wykonania
  • brak wibracji i drgań oraz umiarkowany hałas
  • brak urobku
  • stosunkowo niska cena względem pali