PL

Pale przemieszczeniowe SDP

Pale przemieszczeniowe SDP

Pale przemieszczeniowe, zwane również jako SDP (ang. Soil Displacement Piles), pale FDP (ang. Full Displacement Piles) Stosowane są do wzmocnienia gruntu poprzez przekazanie obciążenia zewnętrznego na niższe warstwy podłoża.

 

Pale przemieszczeniowe mają zastosowanie w:

 

  • nasypach drogowych i kolejowych
  • obiektach przemysłowych i handlowych
  • budownictwie mostowym

 

Pale przemieszczeniowe wkręcane SDP formowane są w gruncie w sposób bezudarowy nie powodujący szkodliwych oddziaływań dynamicznych na otoczenie. Wiercenie odbywa się świdrem o specjalnej konstrukcji powodującym boczne rozepchnięcie gruntu, bez konieczności wydobywania urobku na powierzchnię. Wiercenie powoduje dogęszczenie gruntu na pobocznicy pala i uzyskanie lepszych parametrów kontaktowych na granicy ośrodków pal-grunt. Po dowierceniu do projektowanej rzędnej następuje betonowanie pala poprzez przewód z jednoczesnym podnoszeniem świdra. Narzędzie wiertnicze w czasie podnoszenia dalej się obraca likwidując ewentualne obrywy gruntu zalegającego powyżej. Po zakończeniu betonowania w świeży beton wprowadza się zbrojenie.

 

Do głównych zalet palowania w technologii pali przemieszczeniowych SDP, FDP, można zaliczyć:

 

  • brak urobku podczas wiercenia
  • mniejsze zużycie betonu względem pali CFA
  • brak wibracji, hałasu, wstrząsów
  • krótki czas wykonania