PL

Gwoździowanie

Gwoździowanie

Gwoździowanie to metoda wgłębnego zbrojenia gruntu w celu poprawy jego stateczności oraz wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie . Polega na wytworzeniu w obrębie górotworu (skarpy wykopu, nasypu, zbocza) geokompozytu  o znacznie wyższych – w stosunku do pierwotnych –  parametrach wytrzymałościowych wzmacnianego ośrodka. Poprawę tych parametrów uzyskuję się poprzez uzbrojenie gruntu np. gwoździami samowiercącymi. Dla osiągnięcia jak najwyższej skuteczności gwoździowania najistotniejsza jest efektywność zespolenia gwoździ z gruntem – im jest ona wyższa, tym formowany wgłębnie geokompozyt jest bardziej jednorodny, a wzrost parametrów wytrzymałościowych wyraźniejszy.

 

Technologia montażu gwoździ samowiercących  zapewnia w tym względzie najwyższą jakość konstrukcji.  Wiercenie odbywa się bowiem bez rur osłonowych, z dynamiczną iniekcją prowadzoną od początku wiercenia, co daje efekt w postaci głębokiej penetracji iniektu w grunt, wzmacniając tym samym strukturę gruntu i znacznie zwiększa nośność gwoździa. Szczególny sposób osadzania gwoździ samo wiercących pozwala nie tylko spiąć strefę aktywną i bierną form osuwiskowych, ale również zapewnić wgłębne wzmocnienie iniekcyjne samego ośrodka, zwłaszcza w strefie poślizgu.

 

Do wykończenia gwoździowanych ścian skarp i wykopów stosuję się powłoki ciężkie (np. żelbetowe) i lekkie (np. geosyntetyki). Elementy te, w połączeniu ze sobą, tworzą nową, wytrzymałą i monolityczną konstrukcję.

 

Zastosowanie:

  • zabezpieczenie skarp i zboczy
  • stabilizacja osuwisk
  • wzmacnianie konstrukcji oporowych
  • wzmacnianie nasypów

 

Zalety gwoździ gruntowych:

  • szybka, wydajna i ekonomiczna metoda montażu;
  • technologia nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu wiertniczego, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie jej w ciasnej zabudowie miejskiej i ograniczonej przestrzeni wykopów;
  • brak wibracji podczas instalacji minimalizuje negatywny wpływ na otoczenie;
  • skuteczność gwoździ gruntowych pozwala nadać zabezpieczeniom praktycznie dowolną geometrię, ograniczając do minimum zakres prac ziemnych;
  • bardzo korzystna charakterystyka pracy gwoździ samowiercących pozwala wykonywać głębokie wykopy na ograniczonej przestrzeni bez żadnego ryzyka dla budynków otaczających, jak i dla pracujących w nim ludzi.