PL

Czym zajmuje się Soiltech ?

Wzmocnienie podłoża

 

Zabezpieczenia skarp

 

Obudowy wykopów

 

Kotwy gruntowe

 

Dreny wgłębne

 

Mikropale

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Soiltech Sp. z o.o. powstała we wrześniu 2013 roku. Realizuje specjalistyczne roboty geotechniczne na ternie całego Kraju. Nasza oferta skierowana jest do potencjalnych Wykonawców budownictwa hydrotechnicznego, drogowego, przemysłowego oraz kubaturowego. Wykonujemy pełen zakres robót geotechnicznych od koncepcji poprzez badania geotechniczne, projekt, kończąc na wykonawstwie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań projektowych oraz wykonawczych gwarantujemy wysoką jakość usług. Firma Soiltech Sp. z o.o. została założona przez osoby z dużym doświadczeniem w robotach specjalistycznych oraz geotechnicznych.