PL

Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe jest element przenoszący siły rozciągające na nośną warstwę gruntu. Kotwa gruntowa składa się z głowicy kotwy, swobodnego odcinka cięgna oraz buławy. Buława kotwy zlokalizowana jest w gruncie nośnym i zespolona z gruntem poprzez iniekcję.

 

Zastosowanie kotew:

Kotwy gruntowe znajdują zastosowanie w konstrukcjach:

 • kubaturowych (obudowy głębokich wykopów)
 • hydrotechnicznych (nabrzeża portowe)
 • drogowych (stabilizacje skarp, nasypów i zboczy)

 

Podział kotew gruntowych:

 • kotwy tymczasowe (eksploatacja kotew do 2 lat)
 • kotwy stałe (eksploatacja powyżej 2 lat)

 

Metody wykonywania kotew gruntowych:

W zależności od warunków gruntowych oraz zabudowy stosujemy różne systemy wiercenia:

 • na płuczkę cementową - kotwy samowiercące
 • systemem dwuprzewodowym na sprężone powietrze lub płuczkę – kotwy linowe lub prętowe

 

Kotwy samowiercące:

Kotwy samowiecące np. systemu TITAN mogą być zastosowane w każdym przypadku, w którym jako element konstrukcyjny rozważane są kotwy gruntowe – jako ich szybszy i prostszy w wykonaniu, niewymagający specjalnych zabiegów w czasie eksploatacji oraz tańszy odpowiednik. Technologia kotew samowiercących zapewnia wykonanie w jednym przebiegu: otworu wiertniczego, instalację żerdzi oraz iniekcję. Nie wymaga zastosowania ciężkiego sprzętu wiertniczego, co znacząco zmniejsza koszty i ułatwia wbudowanie elementu w ograniczonej przestrzeni roboczej. Główną zaletą kotew samowiercących jest zastosowanie płuczki od początku wiercenia, co powoduje wytworzenia nieregularnej buławy związanej z gruntem oraz wzmocnienie ośrodka gruntowego. Gwint żerdzi samowiercacej umożliwia dowolne łączenie na placu budowy, bez straty wytrzymałości całego układu.

 

Systemy samowiercącę np. Titan doskonale spełniają się w roli kotew gruntowych, a zarazem są wolne od ich mankamentów. Pracują w taki sam sposób, przenosząc siły rozciągające w warstwę nośną gruntu. Efektywność długości swobodnej zapewniona jest przez zastosowanie plastikowej rury przylegającej do żerdzi o bardzo niskiej przyczepności do kamienia cementowego / iniektu. Badania wykazują, że już po zadaniu obciążenia przekraczającego 20 - 30% wartości projektowej, całość obciążenia przenoszona jest przez buławę. Wszystkie elementy kotew samowiercacych są zabezpieczone przed korozją w sposób zapewniający przewidzianą trwałość.

 

Główne zalety kotew samowiercacych np. systemu TITAN

 • wiercenie nie wymaga użycia rur osłonowych nawet w słabych, osypujących się gruntach;
 • prostota wykonania: jednoczesne wiercenie, iniekcja i montaż cięgna kotwy
 • iniekcja prowadzona jednocześnie z wierceniem petryfikuje strefę przyotworową znacznie poprawiając połączenie z gruntem.
 • możliwość użycia lekkiego sprzętu wiertniczego
 • żerdzie samowiercące wykonywane są z wysokogatunkowej, niskowęglowej stali, o wysokiej granicy plastyczności (580 N/mm²), która jest niewrażliwa na korozję wodorową i naprężeniową;
 • otulina cementowa o gwarantowanej szczelności stanowi pojedynczą ochronę korozyjną;
 • w bardzo łatwy sposób kotwy samowiercące mogą zostać wydłużone przez dołączenie kolejnych odcinków żerdzi, w przypadku rozbieżności faktycznych warunków gruntowych do założonych;

 

Schemat kotwy samowiercącej typu TITAN

 

Przykłady zastosowania kotew samowiercących:

 • Wykonanie kotew samowiercących TITAN 40/16; 52/26 o łącznej długości 1422 mb na zadaniu: „Przebudowa linii cumowniczo – odbojowej Nabrzeża Indyjskiego na odcinku Spółki WESTWAY – ETAP II” w Porcie Gdynia – 2014 rok.
 • Wykonanie kotew samowiercących TITAN 40/16; 52/26 o łącznej długości 991 mb na zadaniu: „Przebudowa Nabrzeża nr XIV rzeki Motławy w Gdańsku” – 2014 rok
 • Wykonanie kotew samowiercących TITAN 40/16; 73/56 o łącznej długości 1466 mb na zadaniu: „Budowa Nowego Basenu Rybackiego w Porcie USTKA wraz z infrastrukturą komunikacyjną i niezbędnymi sieciami infrastruktury technicznej” – 2014 rok
 • Wykonanie kotew samowiercących TITAN 103/78 o łącznej długości 3990 mb na zadaniu: „Przebudowa Nabrzeży w Porcie Gdynia, etap I – Przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego” – w okresie od grudnia 2014 do marca2015 roku

 

Kotwy linowe

Kotwy linowe tzw. cięgnowe mogą być stałe lub tymczasowe. Podstawowe średnice wiercenia kotew linowych to: 133 mm lub 152mm. Wykonywane są systemem dwuprzewodowym w rurach osłonowych na sprężone powietrze lub z wykorzystaniem płuczki. Po odwierceniu otworu wykonuje się tzw. wlewkę cementową, następnie montowane jest cięgno kotwy (liny stalowe) które jest wyposażone w dystansery oraz rurki iniekcyjne.
Przez rurki iniekcyjne po ok. 12 godzinach wykonuję się iniekcję wielokrotną na poszczególnych poziomach buławy kotwy. W przypadku kotew stałych dodatkowo stosowana jest podwójna ochrona antykorozyjna. W zależności od gruntów w jakich jest wykonana kotwa po min 7 dniach można przystąpić do badań odbiorczych.

 

Kotwy prętowe

Kotwy prętowe mogą być tymczasowe lub stałe. Wykonuję się w sposób analogiczny jak kotwy linowe – systemem dwuprzewodowym w rurach osłonowych na sprężone powietrze lub z wykorzystaniem płuczki. rurach osłonowych na sprężone powietrze lub z wykorzystaniem płuczki. Po odwierceniu otworu wykonuje się tzw. wlewkę cementową, następnie montowane jest cięgno kotwy (pręt stalowy) które jest wyposażone w dystansery oraz rurki iniekcyjne przez które wykonuje się iniekcję wtórną.