PL

Mikropale

Mikropale

Technologia mikropali iniekcyjnych (samowiercących) polega na wwierceniu w podłoże stalowej żerdzi uzbrojonej w odpowiednią koronkę wiertniczą. Żerdzie wraz z łącznikami, elementami dystansowymi i końcówką wiertniczą tworzą kompletny zestaw będący konstrukcją mikropala jednocześnie wykorzystywany do wiercenia otworu (przewód wiertniczy) i iniekcji (przewód iniekcyjny).Żerdzie oraz łączniki charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.

 

1. Wiercenie oraz iniekcja mikropali:

Cały proces wykonywania mikropali odbywa się w jednym etapie technologicznym przy użyciu specjalistycznych urządzeń wiertniczych. Jednocześnie z rozpoczęciem wiercenia rozpoczyna się iniekcja wstępna – wewnętrznym otworem żerdzi tłoczony jest zaczyn cementowy (stosunek W/C ~ 0,7 – 0,8).

 

Zaczyn cementowy migrując w strukturę gruntu stabilizuje ściany otworu eliminując potrzebę stosowania rur wiertniczych. Dodatkowo petryfikując strefę przyotworową poprawia parametry geotechniczne ośrodka gruntowego co pozwala na uzyskanie dobrych efektów nawet w złych warunkach gruntowych.

 

Do iniekcji używa się zaczynu z cementu portlandzkiego o klasie wytrzymałości min. 32,5 N/mm2. Buława przenosi obciążenia na grunt i dodaje układowi sztywności, co zwiększa wytrzymałość mikropali na wyboczenie. Stanowi również pojedynczą ochronę antykorozyjną.

 

Po dowierceniu zadanej głębokości wykonuję się iniekcję końcową. Żerdzią wiertniczą tłoczony jest zaczyn cementowy o stosunku W/C ~ 0,4 – 0,5. Otwór wiertniczy jest iniektowany od dna co daje pewność dokładnego wypełnienia iniektem otworu, wraz ze wszelkimi szczelinami oraz spękaniami. Cały wprowadzony do otworu element (żerdzie, łączniki, koronka wiertnicza) pozostaje w otworze jako zbrojenie mikropala.

 

2. Zastosowanie

Mikropale iniekcyjne stosowane są do posadowienia obiektów inżynierskich drogowych, przemysłowych, kubaturowych oraz hydrotechnicznych. Znajdują zastosowanie przy wzmacnianiu istniejących fundamentów budynków zabudowy miejskiej oraz obiektach zabytkowych. Sprawdzają się jako fundamenty budynków mieszkalnych (np. domki jednorodzinne) oraz budynków przemysłowych (np. hale produkcyjne)

 

3. Zalety stosowania mikropali iniekcyjnych

  • możliwość wykonania pali pod dowolnym kątem pozwala efektywnie przenosić nie tylko obciążenia wciskające ale także wyciągające;
  • różnorodność średnic i duża dowolność łączenia żerdzi wiertniczych pozwala na optymalny dobór mikropala;
  • duża wydajność oraz możliwość użycia lekkiego sprzętu pozwala na zastosowanie technologii w terenach trudno dostępnych i na ograniczonej przestrzeni.
  • łatwość stosowania, która wynika z wiercenia z jednoczesną iniekcją i zbrojeniem elementu,
  • duża wydajność w porównaniu z innymi technologiami wykonywania mikropali;
  • prostota wykonania (jednoczesne wiercenie i iniekcja, z wykorzystaniem żerdzi wiertniczej jako zbrojenie, bez konieczności użycia rur osłonowych);

 

Schemat mikropala